Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z     Ż
Śrem - B

Banaszkiewicz Leon, gmina: Śrem, Śrem (1885-po 1958)
Banaszyk Franciszek, gmina: Śrem, Pucołowo (1900-po 1957)
Baraniak Józef, gmina: Śrem, Śrem (1895-1977)
Baraniak Kazimierz, gmina: Śrem, Śrem (1895-po 1958)
Barczak Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Barczyński Cezary, gmina: Śrem, Śrem (1900-po 1960)
Bartkiewicz Bernard, gmina: Śrem, Śrem (1899-1976)
Bartkowiak Antoni, gmina: Śrem, Nochowo (1887-1922)
Bartkowiak Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1899-1992)
Bartkowiak Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1895-1977)
Bartkowiak Jan, gmina: Śrem, Góra (1890-po 1958)
Bartkowiak Szczepan (Stefan), gmina: Śrem, Krzyżanowo (1898-po 1974)
Bartkowiak Walenty, gmina: Śrem, Szymanowo/Śrem (1883-po 1969)
Bartkowiak Władysław, gmina: Śrem, Nochowo (1900-1920)
Bartz Kazimierz, gmina: Śrem, Śrem (1899-1974)
Bednarek Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bednarek Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Beisert Jan, gmina: Śrem, Śrem (1866-1923)
Beisert Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bestrzyński Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1892-1958)
Bienias Maksymilian, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Biskupski Adam, gmina: Śrem, Śrem (1886-po 1971)
Bogacki Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bogdanowski Teodor, gmina: Śrem, Śrem (1901-po 1968)
Bojarski Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1896-?)
Boniec Ignacy, gmina: Śrem, Śrem (1877-1963)
Borczyński Stanisław, gmina: Śrem, Kawcze (1897-1966)
Borczyński Walenty, gmina: Śrem, (?-?)
Borowicz Jan, gmina: Śrem, Śrem (1890-po 1958)
Bratkowski Czesław, gmina: Śrem, Binkowo (1894-po 1960)
Bratkowski Józef, gmina: Śrem, Binkowo (1900-po 1958)
Brenk Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1902-po 1958)
Broniarz Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1896-po 1960)
Brygier Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Brygier Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Brylewski Wawrzyn
gmina: Śrem, Kaleje (1898-po 1958)

Notatki do biogramu:
Rodzice: Andrzej, Józefa Jankowska
Ur.: 1898-08-06, Kaleje (Śrem PL)

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17

W powstaniu - WTG Gniazdo:
Wawrzyn Brylewski służył w armii pruskiej od 11.11.1916 do listopada 1918 r. Po wyleczeniu z ran odniesionych na froncie francuskim w pierwszej wojnie światowej wrócił do domu, gdzie po krótkim odpoczynku wstąpił ochotniczo do tworzącej się powstańczej kompanii Śremskiej pod dow. por. Andrzejewskiego dnia 07.01.1919 r. W Kompanii tej brał czynny udział z bronią w ręku na odcinku leszczyńskim i to pod Kąkolewem, Nową Wsią i Czabanią a następnie w batalionie pod dow. kpt. Świniarskiego i płk. Sliwińskiego pod Bydgoszczą, Łomnicą i Borują aż do zakończenia działań wojennych, tj. 21.03.1921 r. Brylewski pracował w latach 1921/1923 jako górnik na G. Śląsku. W latach 1923/1938 był pracownikiem fizycznym w różnych przedsiębiorstwach. Od 1938 r. począwszy pracuje jako pomocnik - obecnie nadzorcza w Urzędzie Telekom. w Poznaniu. (...)

Dodatkowe informacje:
Zaświadczenie Ref. Hist. DOK VII Nr. 5097/38 z dnia 24.06.1938. Odpis książeczki wojskowej Poznań Powiat Gł. Ks. ewid. 74 A cz. 1898 Zaświadczenie D-cy batalionu kpy. Świniarskiego.

Wymieniony w źródłach:
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy

[Zamknij]


Buchwald Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Budzyński Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Budzyński Leon, gmina: Śrem, Śrem (?-?)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj