Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - P

Pajkert Józef, gmina: Brodnica, Przylepki (1881-po 1958)
Pajzert Stanisław, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Paluszkiewicz Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1888-1955)
Paluszkiewicz Ludwik, gmina: Kórnik, Kórnik (1898-1964)
Paszke Edmund, gmina: Śrem, Śrem (1885?-1919)
Paszkiewicz Franciszek, gmina: Kórnik, Konarskie (1862-1956)
Paul Tomasz, gmina: Dolsk, Dolsk (1880-1939)
Pawiński Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (1896-1981)
Pawlak Franciszek, gmina: Śrem, Nochowo (1899-1978)
Pawlak Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1872-1967)
Pawlak Kazimierz, gmina: Śrem, (?-?)
Pawlak Marcin, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1896-1986)
Pawlak Stanisław, gmina: Śrem, Binkowo (1893-po 1957)
Pawlak Stefan, gmina: Kórnik, Mieczewo (1905-1973)
Pawlicki Stefan, gmina: Śrem, Śrem (1895-1969)
Pawłowicz Michał, gmina: Kórnik, Kórnik (1896-1973)
Pawłowicz Waclaw, gmina: Kórnik, Kórnik (1902-1971)
Pawłowski Wojciech, gmina: Śrem, Olsza (1869-1939)
Peda Franciszek, gmina: Kórnik, Kromolice (?-?)
Pelczyński Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1878-1935)
Pentek Józef, gmina: Śrem, Bystrzek (?-po 1946)
Perdoch Franciszek, gmina: Kórnik, Błażejewo (1895-1961)
Perz Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1972)
Perz Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1921)
Perz Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1900-1987)
Perz Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1867-1952)
Piasecki Jan, gmina: Śrem, Kadzewo (1895-po 1958)
Piasecki Kazimierz, gmina: Śrem, Nochowo (1890-1940)
Piasecki Michał, gmina: Śrem, Psarskie (1894-po 1958)
Piasecki Piotr, gmina: Śrem, (?-?)
Piasecki Stanisław, gmina: Śrem, Sosnowiec/Śrem (1889-1967)
Piechocki Teodor, gmina: Śrem, Śrem (1886-1939)
Piechota Klemens, gmina: Brodnica, Brodnica (1898-po 1972)
Pieczyński Stanisław, gmina: Kórnik, Błażejewo (1900-1968)
Pieprzyk , gmina: Śrem, (?-?)
Pietraszewski Władysław, gmina: Kórnik, Rogalin (1900-1985)
Pietrzak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1900-1944)
Pindras Wiktor, gmina: Śrem, Śrem (1903-po 1957)
Pioch Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1957)
Piotrowiak Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1897-1960)
Piotrowiak Stefan, gmina: Śrem, Śrem (1899-1940)
Piotrowski Hipolit, gmina: Śrem, Tesiny (1899-1977)
Piotrowski Kazimierz, gmina: Śrem, Śrem (1901-po 1957)
Piotrowski Władysław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Plewiński Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1963)
Płóciennik Stefan, gmina: Kórnik, Bnin (?-?)
Płóciennik Wojciech, gmina: Kórnik, Bnin (?-?)
Płóciniak Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1980)
Płóciniak Jakub, gmina: Kórnik, Kórnik (?-?)
Płóciniak Józef, gmina: Śrem, Śrem (1895-1983)
Płóciniak Leon, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1942)
Pohl Adam, gmina: Kórnik, Kórnik (1895-1954)
Pohl Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1898-1983)
Pohl Józef, gmina: Kórnik, Kórnik (1892-1942)
Pohl Marian, gmina: Kórnik, Kórnik (1903-1954)
Pohl Stanisław, gmina: Kórnik, Kórnik (1893-1919)
Połczyński Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1973)
Popiałkiewicz Józef, gmina: Śrem, Śrem (1902-po 1961)
Popiałkowski Władysław, gmina: Kórnik, Poznań (1891-1978)
Poprawski Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1947)
Posielski Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1891-1960)
Potocki Ignacy, gmina: Brodnica, Grzybno (1895-po 1960)
Prus-Głowacki Witold
gmina: Brodnica, Manieczki (1902-1955)

Notatki do biogramu:
ur. 17 marca 1902 roku w Strzelcach Wielkich jako syn Wincentego Prus-Głowackiego i Zofii z d. Echaust.

"Witold Prus-Głowacki, jeden z pięciu synów Wincentego Prus-Głowackiego, właściciela Zbrudzewa koło Śremu, dzierżawcy Strzelec Wielkich k. Gostynia i Zofii z Echaustów - pomorskiej rodziny ziemiańskiej, urodził się 17 marca 1902 r. w Strzelcach Wielkich.
Kończy bardzo dobrą, z dużymi tradycjami, Szkołę Rolniczą w Bojanowie, Szkołę Podchorążych Rezerwy Jazdy VII Brygady Jazdy Poznań 1924 r., następnie Wydział Rolny Uniwersytetu Poznańskiego.

W roku 1919, mając zaledwie 17 lat wstępuje do formowanego właśnie Pułku Ułanów Wielkopolskich, bierze udział w powstaniu wielkopolskim. Mając 18 lat, jako ochotnik zaciąga się do 15 Pułku Ułanów Poznańskich i bierze czynny udział w wojnie bolszewickiej.

Od 1925 roku, po śmierci ojca Wincentego Prus-Głowackiego, spoczywającego w podziemiach kościoła parafialnego w Brodnicy k. Śremu, prowadzi on z bardzo dobrymi efektami ekonomicznymi majątek Manieczki (564 ha wraz z folwarkiem Boreczek), doprowadzając w krótkim czasie majątek do świetności. Z zapaści finansowej wyprowadził Manieczki prowadząc hodowlę nasienną traw i roślin motylkowych, współpracując z Uniwersytetem Poznańskim, a także rozwijając hodowlę koni dla potrzeb kawalerii poznańskiej i pomorskiej. Manieczki należą do najlepiej prosperujących w Wielkopolsce skutecznie konkurując z majątkami niemieckimi. W obronie przed wykupem podupadających polskich majątków przez Niemców i germanizacją Poznańskiego, wraz z przyjaciółmi - okolicznymi ziemianami zakłada Śremskie Koło Porad Sąsiedzkich, któremu przewodniczy przez kilka lat.

Witold Głowacki był nie tylko znakomitym gospodarzem, ale także prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną: był prezesem Kółka Rolniczego w Brodnicy, przewodniczącym Powiatowego Koła Doświadczalnego w Śremie, organizował szkolenia dla okolicznych rolników i współpracował w zakresie hodowli zwierząt z Wydziałem Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. Będąc prezesem Kółka Rolniczego w Brodnicy pracuje bardzo aktywnie szkoląc rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych, propagując mechanizację upraw, organizując wystawy. Był także przez kilka lat prezesem Koła Rozjemczego w Śremie spełniającego w tym czasie ważną rolę w sporach gospodarczych, pomagającego rolnikom w kwestiach prawnych. W 1937 roku otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi za prace na polu gospodarczym i społecznym.

Jako oficer rezerwy przez cztery lata, aż do wybuchu wojny, jako instruktor Konnego Przysposobienia Wojskowego, szkoli młodzież tzw. "Krakusów", wpajając jej szczytne wartości patriotyczne. Wybuch wojny przerywa tę szeroką działalność".

Na podstawie wspomnień dzieci Witolda Prus-Głowackiego
spisała Elżbieta JANKOWSKA

Ziemianin, porucznik rezerwy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, do którego został przydzielony 15 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Źródło: "Album pamiątkowy powstańców Ziem Zachodnich 1918-1921" nr 2, rok 1938

ODZNACZENIA:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich


Wymieniony w źródłach:
"Gazeta Śremska"
Brodnica - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej i Stowarzyszenie Milośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

[Zamknij]


Przeniczka Franciszek, gmina: Brodnica, Jaszkowo (1899-po 1958)
Przybecki Michał, gmina: Brodnica, Żabno (1886-1965)
Przybylski Jan, gmina: Kórnik, Borówiec (1896-1919)
Przybylski Jan, gmina: Śrem, Śrem (1901-po 1957)
Przybylski Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-?)
Przybylski Walenty, gmina: Książ Wielkopolski, (1888-1958)
Przybył Jan, gmina: Kórnik, Skrzynki (1878-1960)
Przybył Józef, gmina: Kórnik, Kórnik (1889-1920)
Przybył Stanisław, gmina: Kórnik, Kórnik (1896-1973)
Przybył Tomasz, gmina: Kórnik, Bnin (1875-1950)
Przywecki Stanisław, gmina: Brodnica, Chaławy (1898-1972)
Pudelski Bolesław, gmina: Kórnik, Kórnik (?-?)
Pudliszewski Aleksander, gmina: Śrem, Śrem (1895-1960)
Pudliszewski Kasper, gmina: Śrem, (1902-1978)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj