Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     G     H     J     K     Ł     M     N     P     R     S     T     W     Z
Brodnica - P

Pajkert Józef, gmina: Brodnica, Przylepki (1881-po 1958)
Piechota Klemens, gmina: Brodnica, Brodnica (1898-po 1972)
Potocki Ignacy, gmina: Brodnica, Grzybno (1895-po 1960)
Prus-Głowacki Witold
gmina: Brodnica, Manieczki (1902-1955)

Notatki do biogramu:
ur. 17 marca 1902 roku w Strzelcach Wielkich jako syn Wincentego Prus-Głowackiego i Zofii z d. Echaust.

"Witold Prus-Głowacki, jeden z pięciu synów Wincentego Prus-Głowackiego, właściciela Zbrudzewa koło Śremu, dzierżawcy Strzelec Wielkich k. Gostynia i Zofii z Echaustów - pomorskiej rodziny ziemiańskiej, urodził się 17 marca 1902 r. w Strzelcach Wielkich.
Kończy bardzo dobrą, z dużymi tradycjami, Szkołę Rolniczą w Bojanowie, Szkołę Podchorążych Rezerwy Jazdy VII Brygady Jazdy Poznań 1924 r., następnie Wydział Rolny Uniwersytetu Poznańskiego.

W roku 1919, mając zaledwie 17 lat wstępuje do formowanego właśnie Pułku Ułanów Wielkopolskich, bierze udział w powstaniu wielkopolskim. Mając 18 lat, jako ochotnik zaciąga się do 15 Pułku Ułanów Poznańskich i bierze czynny udział w wojnie bolszewickiej.

Od 1925 roku, po śmierci ojca Wincentego Prus-Głowackiego, spoczywającego w podziemiach kościoła parafialnego w Brodnicy k. Śremu, prowadzi on z bardzo dobrymi efektami ekonomicznymi majątek Manieczki (564 ha wraz z folwarkiem Boreczek), doprowadzając w krótkim czasie majątek do świetności. Z zapaści finansowej wyprowadził Manieczki prowadząc hodowlę nasienną traw i roślin motylkowych, współpracując z Uniwersytetem Poznańskim, a także rozwijając hodowlę koni dla potrzeb kawalerii poznańskiej i pomorskiej. Manieczki należą do najlepiej prosperujących w Wielkopolsce skutecznie konkurując z majątkami niemieckimi. W obronie przed wykupem podupadających polskich majątków przez Niemców i germanizacją Poznańskiego, wraz z przyjaciółmi - okolicznymi ziemianami zakłada Śremskie Koło Porad Sąsiedzkich, któremu przewodniczy przez kilka lat.

Witold Głowacki był nie tylko znakomitym gospodarzem, ale także prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną: był prezesem Kółka Rolniczego w Brodnicy, przewodniczącym Powiatowego Koła Doświadczalnego w Śremie, organizował szkolenia dla okolicznych rolników i współpracował w zakresie hodowli zwierząt z Wydziałem Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. Będąc prezesem Kółka Rolniczego w Brodnicy pracuje bardzo aktywnie szkoląc rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych, propagując mechanizację upraw, organizując wystawy. Był także przez kilka lat prezesem Koła Rozjemczego w Śremie spełniającego w tym czasie ważną rolę w sporach gospodarczych, pomagającego rolnikom w kwestiach prawnych. W 1937 roku otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi za prace na polu gospodarczym i społecznym.

Jako oficer rezerwy przez cztery lata, aż do wybuchu wojny, jako instruktor Konnego Przysposobienia Wojskowego, szkoli młodzież tzw. "Krakusów", wpajając jej szczytne wartości patriotyczne. Wybuch wojny przerywa tę szeroką działalność".

Na podstawie wspomnień dzieci Witolda Prus-Głowackiego
spisała Elżbieta JANKOWSKA

Ziemianin, porucznik rezerwy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, do którego został przydzielony 15 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Źródło: "Album pamiątkowy powstańców Ziem Zachodnich 1918-1921" nr 2, rok 1938

ODZNACZENIA:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich


Wymieniony w źródłach:
"Gazeta Śremska"
Brodnica - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej i Stowarzyszenie Milośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

[Zamknij]


Przeniczka Franciszek, gmina: Brodnica, Jaszkowo (1899-po 1958)
Przybecki Michał, gmina: Brodnica, Żabno (1886-1965)
Przywecki Stanisław, gmina: Brodnica, Chaławy (1898-1972)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj