Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z     Ż
Śrem - M

Maciejewski Michał, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1899-po 1958)
Maciejewski Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1892-1978)
Maciejewski Walenty, gmina: Śrem, Śrem (1900-1962)
Maciejewski Wawrzyn, gmina: Śrem, (?-?)
Mackowiak Adam, gmina: Śrem, Wyrzeka (1899-po 1960)
Maćkowiak Michał, gmina: Śrem, Śrem (1897-po 1957)
Madajczak Czesław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Malinowski Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1885-1939)
Mańkowski Józef, gmina: Śrem, Mórka (1900-po 1957)
Matelski Aleksander, gmina: Śrem, Śrem (1883-po 1957)
Matuszewski Mieczysław, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1957)
Matuszewski Seweryn, gmina: Śrem, Śrem (1879-1939)
Matuszewski Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Mazurkiewicz Ignacy, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1957)
Michalak Michał, gmina: Śrem, Śrem (1893-1980)
Michalak Wojciech, gmina: Śrem, Błociszewo (1897-po 1958)
Michalski Franciszek, gmina: Śrem, Nochowo (1899-1940)
Mierzejewski Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Miękus Władysław, gmina: Śrem, (1896-1956)
Migdał Wawrzyn, gmina: Śrem, Nochowo (1899-1939)
Mikołajczak Antoni, gmina: Śrem, Wyrzeka (1894-1956)
Mikołajczak Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1899-1972)
Misiak Franciszek, gmina: Śrem, Krzyżanowio (1901-po 1974)
Mocek Edmund, gmina: Śrem, Śrem (1891-1974)
Motylak Wojciech, gmina: Śrem, Binkowo, Mórka (1891-1969)
Musielak Antoni, gmina: Śrem, Krzyżanowo (1900-1982)
Musielak Jan, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1898-po 1971)
Musielak Tomasz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Muszyński Edmund, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Muślewski Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1884-1939)
Muślewski Józef
gmina: Śrem, Śrem (1893-1940)

Urodził się w Śremie 8 marca 1893 roku jako syn Wojciecha i Marii z d. Słomińska. Uzyskał uprawnienia agronoma.
W latach 1914-18 walczył na frontach I wojny światowej W 1917 r. mianowany ppor. W listopadzie 1918 r. wrócił do Śremu i włączył się w konspiracyjną działalność niepodległościową. Jako zaprzysiężony członek POW organizował w mieście i pow. śremskim ochotnicze plutony Służby Straży i Bezpieczeństwa. Na początku grudnia 1918 r. zorganizował powstańczą I kompanię śremską i objął jej dowództwo. Na czele kompanii walczył pod Zbąszyniem i pod Rawiczem. Wyróżniony został Rozkazem dziennym nr 26 z 30 1 1919 Dowództwa Głównego: za waleczne wytrwanie na posterunku, pomimo zamieszania w szeregach w bitwie pod Zbąszyniem. 9 II 1919 objął dowództwo baterii artylerii na froncie pod Rawiczem. Zasłużył się w bitwie pod Zieloną Wsią (10 II). 22 II 1919 został przydzielony do 2 pap, jako d-ca 5 baterii. Od 10 III służył w I pap i dowodził 2 baterią. Dekretem Naczelnej Rady Ludowej z 23 VI 1919 mianowany porucznikiem Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Dwukrotnie wyruszył z baterią na front pod Lwów grupie operacyjnej gen. D. Konarzewskiego. Zwolniony do rezerwy w 1922 r. Awansowany na stopień kapitana, w 1934 r. na stopień mjr. rez. art. W 1923 r. wydzierżawił majątek rolny Kraczki (pow. wyrzyski). We wrześniu 1939 r. ewakuował się z rodziną do Lwowa, gdzie 6 kwietnia 1940 roku zmarł na tyfus. Odznaczony: Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych.
(Słownik biograficzny Śremu - Adam Podsiadły)

Wymieniony w źródłach:
Lista Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej
Słownik Biograficzny Śremu
Jarosław Wawrzyniak "Śrem w Powstaniu Wielkopolskim"
Lista pamięci Walentego Rozmiarka

[Zamknij]
Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj