Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z     Ż
Śrem - M

Maciejewski Michał, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1899-po 1958)
Maciejewski Stanisław
gmina: Śrem, Śrem (1892-1978)

Urodził się 9 maja 1892 roku w Miejskiej Górce jako syn Stefana i Rozalii z d. Stachowska. Ukończył szkołę powszechną w Miejskiej Górce, a następnie przez trzy lata uczył się zawodu murarza. W 1912 roku został powołany z poboru do niemieckiej armii - do batalionu saperów, gdzie zastał go wybuch wojny. Podczas I wojny światowej walczył na froncie wschodnim i zachodnim, stopniowo awansując. Po ogłoszeniu rozejmu w listopadzie 1918 roku i demobilizacji, wrócił do Miejskiej Górki w stopniu plutonowego.

Powstanie wielkopolskie i wojna polsko-bolszewicka
Z początkiem stycznia 1919 roku ochotniczo wstąpił do tworzącej się w Miejskiej Górce formacji powstańczej. Powierzono mu dowództwo drugiej kompanii góreckiej[1]. 29 stycznia 1919 roku otrzymał awans na starszego sierżanta. Brał udział w walkach o Rawicz, Sarnowę i Miejską Górkę. W trakcie pobytu na powstańczym froncie został wraz ze swoją formacją wcielony do 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 15 kwietnia 1920 roku został zwolniony do rezerwy jako rocznik niepoborowy, choć jeszcze w tym samym roku ponownie powołany z przydziałem do szkoły podoficerskiej saperów na Powązkach w Warszawie. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do batalionu mostowego w Modlinie. Został zdemobilizowany w grudniu 1920 roku.

Nie wiadomo, kiedy zamieszkał w Śremie. Pracował w zawodzie murarza.
Należał do Towarzystwa Powstańców i Wojaków Koło Śrem, później do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 Koło Śrem, w którym pełnił funkcję komendanta. Na archiwalnych fotografiach prowadzi oddział weteranów przy okazji uroczystych przemarszów.

Po II wojnie światowej pozostał w Śremie. Poczatkowo był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich, wchłoniętego potem przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) Koło Śrem. Pod koniec lat 70. otrzymał awans na podporucznika rezerwy za udział w powstaniu wielkopolskim.

Zmarł 31 stycznia 1978 roku w Śremie i jest pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

[1] Zygmunt Wieliczka, "Od Prosny po Rawicz", s. 243.

ODZNACZENIA:
Krzyż Niepodległości przyznany 28 czerwca 1932 r.
Brązowy (?) Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18

Wymieniony w źródłach:
Lista Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej
Akta ZBoWiD
APP Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańcow Wielkopolskich
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy
TPiW - lista obecności Walne 1931 r.
Życiorys pisany własnoręcznie

[Zamknij]


Maciejewski Walenty, gmina: Śrem, Śrem (1900-1962)
Maciejewski Wawrzyn, gmina: Śrem, (?-?)
Mackowiak Adam, gmina: Śrem, Wyrzeka (1899-po 1960)
Maćkowiak Michał, gmina: Śrem, Śrem (1897-po 1957)
Madajczak Czesław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Malinowski Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1885-1939)
Mańkowski Józef, gmina: Śrem, Mórka (1900-po 1957)
Matelski Aleksander, gmina: Śrem, Śrem (1883-po 1957)
Matuszewski Mieczysław, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1957)
Matuszewski Seweryn, gmina: Śrem, Śrem (1879-1939)
Matuszewski Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Mazurkiewicz Ignacy, gmina: Śrem, Śrem (?-po 1957)
Michalak Michał, gmina: Śrem, Śrem (1893-1980)
Michalak Wojciech, gmina: Śrem, Błociszewo (1897-po 1958)
Michalski Franciszek, gmina: Śrem, Nochowo (1899-1940)
Mierzejewski Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Miękus Władysław, gmina: Śrem, (1896-1956)
Migdał Wawrzyn, gmina: Śrem, Nochowo (1899-1939)
Mikołajczak Antoni, gmina: Śrem, Wyrzeka (1894-1956)
Mikołajczak Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1899-1972)
Misiak Franciszek, gmina: Śrem, Krzyżanowio (1901-po 1974)
Mocek Edmund, gmina: Śrem, Śrem (1891-1974)
Motylak Wojciech, gmina: Śrem, Binkowo, Mórka (1891-1969)
Musielak Antoni, gmina: Śrem, Krzyżanowo (1900-1982)
Musielak Jan, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1898-po 1971)
Musielak Tomasz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Muszyński Edmund, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Muślewski Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1884-1939)
Muślewski Józef, gmina: Śrem, Śrem (1893-1940)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj