Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - L

Laferski Władysław, gmina: Śrem, Borgowo (1892-1958)
Latanowicz Antoni, gmina: Dolsk, Dolsk (1896-1942)
Latanowicz Franciszek, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Ignacy, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Leon, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Marcin, gmina: Dolsk, Dolsk (1897-1985)
Latanowicz Stanisław, gmina: Dolsk, Dolsk (1892-1935)
Latanowicz Wacław, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Walenty, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Zygmunt, gmina: Dolsk, Dolsk - Poznań (1897-po 1960)
Laube Franciszek, gmina: Kórnik, Kórnik (1874-1948)
Laube Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1900-1949)
Laudowicz Leon, gmina: Śrem, Nochowo (1881-1939)
Lauferski Jan, gmina: Śrem, Wyrzeka (1899-1987)
Laurentowski Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1885-1966)
Leki Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1897-po 1957)
Lektarski Michał, gmina: Śrem, Tesiny (1896-1974)
Lempke Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (?-?)
Lesiński Piotr
gmina: Śrem, Zwola (1899-1940)

Notatki do biogramu:
Urodził się 18 X 1899 w Zwoli, w rodzinie Piotra, leśniczego w lasach majętności kórnickiej, i Marianny z Sosnowskich, absolwent gimnazjum w Poznaniu. 1914-1918 na froncie zachodnim, dwukrotnie ranny. Po powrocie do domu wstąpił do kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa w Śremie, brał udział 30 XII 1918 w objęciu koszar, magazynów wojskowych, dworca kolejowego i urzędów niemieckich, od I 1919 walczył na wielkopolskim froncie zachodnim pod Łomnicą, 7 I w ataku na Zbąszyń, do 10 II w grupie południowo-zachodniej pod Miejską Górką i w bitwie o Rawicz, następnie w utarczkach na linii demarkacyjnej. Od wiosny 1920 i do zakończenia walk w operacji niemeńskiej i rozejmu (18 X 1920) na froncie litewsko-białoruskim w 69 p. piech. wielkop. 1923 mianowany ppor. piech., do 1926 instruktor w batalionie podchorążych rezerwy piechoty w Śremie, następnie służył w pułkach w Krotoszynie, Brzeżanach, Przemyślu, ostatnio w 40 p. piech. we Lwowie, awansowany na stopień kapitana. W końcu VIII 1939 zmobilizowany do pułku KOP ?Czortków", dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Kozielsku, w IV 1940 zastrzelony w lesie katyńskim, w 1943 zidentyfikowany i pochowany na polskim cmentarzu wojennym.

Opracowanie: Wojciech Śmigielski

Wymieniony w źródłach:
Słownik Biograficzny Śremu
Jarosław Wawrzyniak "Śrem w Powstaniu Wielkopolskim"
Wojciech Śmigielski - zamordowani w Katyniu

[Zamknij]


Lewandowski Czesław, gmina: Śrem, Dalewo (1894-po 1957)
Lewandowski Józef, gmina: Śrem, Dalewo (1895-1954)
Lewandowski Józef, gmina: Śrem, Dalewo (1882-po 1958)
Lewandowski Maksymilian, gmina: Śrem, Dalewo (1891-1986)
Lidke Tomasz, gmina: Śrem, Ostrowo (1888-po 1958)
Lira Michał, gmina: Dolsk, Łagowo (?-?)
Lis Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczyn (1897-1974)
Lis Władysław, gmina: Dolsk, Trąbinek (1900-1980)
Litkowski Ignacy, gmina: Śrem, Bodzyniewo (1882-po 1957)
Lontz Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Ludwiczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1875-1939)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj