Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - L

Laferski Władysław, gmina: Śrem, Borgowo (1892-1958)
Latanowicz Antoni, gmina: Dolsk, Dolsk (1896-1942)
Latanowicz Franciszek, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Ignacy, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Leon, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Marcin, gmina: Dolsk, Dolsk (1897-1985)
Latanowicz Stanisław, gmina: Dolsk, Dolsk (1892-1935)
Latanowicz Wacław, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Walenty, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Latanowicz Zygmunt, gmina: Dolsk, Dolsk - Poznań (1897-po 1960)
Laube Franciszek, gmina: Kórnik, Kórnik (1874-1948)
Laube Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1900-1949)
Laudowicz Leon, gmina: Śrem, Nochowo (1881-1939)
Lauferski Jan, gmina: Śrem, Wyrzeka (1899-1987)
Laurentowski Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (1885-1966)
Leki Franciszek
gmina: Śrem, Śrem (1897-po 1957)

Notatki do biogramu:
Rodzice: Antoni, Katarzyna
Ur.: 1897-11-04, Stare Kamienice (Ostrów Wlkp. PL)
zm. 30-08-1978
awans na podporucznika 24-02-1972

ODZNACZENIA:
Krzyż Walecznych 1920
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Brązowy Krzyż Zasługi (II RP)
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 03.11-0.69 z dnia 1958-03-11
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 23-12-1967

W powstaniu - WTG Gniazdo:
Leki Franciszek brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w okresie od 31-12-1918 r. do 20-01-1919 r. na froncie południowym pod Kępnem, Rawiczem i Lesznem. W/w brał udział z bronią w ręku w oswobodzeniu miasta Ostrowa Wlkp. w dniu 31-12-1919 r. W styczniu 1919 r. wyjechał z oddziałem powstańców do Ostrzeszowa a stąd furmankami byłego właściciela majątku Doruchów pow. Kępno śp. pułkownika a ówczesnego por. Tiela na front połudn. pod Kępno i walczył w okolicach Mierkowa, Nauratu, Kierzna, Mijomice, Domanin i Tórze. Również walczył pod Zaborowem koło Rawicza i brał udział w zajęciu miasta Leszna przez Wojsko Polskie. Na wspomnianych odcinkach dowódcami kompanii byli ppor. Scheitza (adwokat w Poznaniu) i ppor. Grogoleski zaś dowódcą III baonu był kpt. Szpakowski dowódcą 12 Pułku Strzelców Wlkp. kpt. Wawrzyniak. Dowódcami placówek byli: sierżant Perz Edward (późniejszy notariusz w Pleszewie), Cicharski, Karbowiak oraz Klicz.

Dodatkowe informacje:
Zmarł dnia 30 sierpnia 1978 roku w Śremie i spoczywa w Śremie na cmentarzu parafii Kościoła p.w. NMP Wniebowziętej

Wymieniony w źródłach:
Akta ZBoWiD
Archiwa rodzinne
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy
Związek Powstańców Wielkopolskich - kurenda maj 1947 r.
Związek Powstańców Wielkopolskich - lista członków 1946 r.
Spis uczestników powstania wielkopolskiego - 25.08.1957 r.

[Zamknij]


Lektarski Michał, gmina: Śrem, Tesiny (1896-1974)
Lempke Jan, gmina: Kórnik, Kórnik (?-?)
Lesiński Piotr, gmina: Śrem, Zwola (1899-1940)
Lewandowski Czesław, gmina: Śrem, Dalewo (1894-po 1957)
Lewandowski Józef, gmina: Śrem, Dalewo (1895-1954)
Lewandowski Józef, gmina: Śrem, Dalewo (1882-po 1958)
Lewandowski Maksymilian, gmina: Śrem, Dalewo (1891-1986)
Lidke Tomasz, gmina: Śrem, Ostrowo (1888-po 1958)
Lira Michał, gmina: Dolsk, Łagowo (?-?)
Lis Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczyn (1897-1974)
Lis Władysław, gmina: Dolsk, Trąbinek (1900-1980)
Litkowski Ignacy, gmina: Śrem, Bodzyniewo (1882-po 1957)
Lontz Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Ludwiczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1875-1939)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj