Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - J

Jabłoński Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1896-po 1963)
Jachimowicz Kornel, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jackowiak Józef
gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1899-1994)

Urodził się 11 grudnia 1899 roku w Książu jako syn Michała i Jadwigi z d. Pieprzyk. Nie zdążył poznać ojca, który wyjechał zarobkowo do kopalni w Niemczech i tam zaginął. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej w Książu i podjął pracę jako uczeń w wędrownej brygadzie murarskiej. Szybko zrezygnował z tego zajęcia i wyjechał na Zachód do kopalni, śladem starszego brata. Tam, w 1917 roku otrzymał powołanie do niemieckiej armii i trafił na front I wojny światowej. Po wybuchu rewolucji niemieckiej, późną jesienią 1918 roku wrócił do Książa, w mundurze, ale bez broni.

Powstanie wielkopolskie
27 listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej w Książu i pełnił służbę patrolową z bronią w ręku. W nocy 30 grudnia 1918 roku brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL na rozbrajanie koszar w Śremie. 6 stycznia 1919 roku wstąpił do śremskiego batalionu powstańczego i już tydzień później został wysłany z kompanią na front pod Leszno. Tam otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał udział we wszystkich atakach, kontratakach, a także w zdobywaniu broni i rozbrajaniu kolonistów. Walczył pod m.in. Robczyskiem, gdzie na jego rękach zmarł śmiertelnie ranny Ignacy Tomczak, i Pawłowicami. Brał udział w odpieraniu ataku na Kąkolewo. Jako żołnierz Grupy Leszno został wcielony do 6 PSWlkp. W lipcu 1919 roku został przeniesiony wraz z pułkiem w rejon Kościana i pod koniec sierpnia wysłany pod Zbąszyń, gdzie brał udział w utarczkach przygranicznych. Został zwolniony z służby w październiku 1919 roku jako jedyny żywiciel rodziny ? na jego wyłącznym utrzymaniu została matka.

Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w Książu, wstąpił do Straży Celnej. Stacjonował w Jabłonnej pod Rydzyną, później w Kartuzach do 1926 roku. Ożenił się w Książu z Zofią Górczak 4 lutego 1925 roku. 1 kwietnia 1926 roku wskutek ogólnej redukcji został zwolniony z trzymiesięczną odprawą. Wrócił do Książa i 1 maja 1926 roku zatrudnił się w Magistracie jako woźny miejski i inkasent podatkowy i pełnił tę funkcję w różnych okolicznościach do emerytury, na którą odszedł w 1965 roku. Gdy w 1928 roku, na miejscu rozebranej synagogi, wybudowano strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej, przyjął funkcje jej gospodarza i zamieszkał tam wraz z rodziną. W podwórzu strażnicy w przybudówce urządzono areszt miejski złożony z dwóch małych pomieszczeń i także jemu powierzono nad nim opiekę. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP Koło Książ, przekształconego w 1937 roku na Związek Powstańców Wielkopolskich. Był jego skarbnikiem. Choć nie działał w innych organizacjach, każdy i zawsze mógł liczyć na jego pomoc. Gdy 8 września 1939 roku do Książa wkroczyli Niemcy, pozostał na swoim stanowisku. Dzięki temu, ryzykując życiem, uratował skonfiskowany sztandar TPiW z Chwałkowa oraz skonfiskowane sztandar, insygnia i protokolarze Bractwa Kurkowego w Książu. Wyniósł je z magistrackiego magazynu i przechował przez wojnę w miejscu, którego nikomu nie zdradził. 17 i 18 października 1939 roku nastąpiły aresztowania obywateli polskich w Książu i Dolsku. 17 mężczyzn umieszczono w celach na podwórzu strażnicy. Jako gospodarz tego miejsca, umożliwiał rodzinom spotkania z więźniami. Poluzował też okno w jednej z cel, co umożliwiło ucieczkę trzem aresztowanym w przeddzień publicznej egzekucji na ksiąskim rynku. Po wojnie nadal pełnił funkcję woźnego, już nie w Magistracie, a w Urzędzie Miasta i Gminy. Do emerytury pełnił też funkcję gospodarza strażnicy OSP. Pozostał bezpartyjny. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ od 1957 roku. W 1972 roku otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 24 lutego 1994 roku w Książu. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie.

ODZNACZENIA:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
Brązowy Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Jackowski Wojciech, gmina: Śrem, Dalewo (1894-1978)
Jahns Stefan, gmina: Śrem, Śrem (1898-?)
Jakóbowski Jakub, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jakubowski Jan, gmina: Brodnica, Iłówiec (1884-po 1957)
Jakubowski Józef, gmina: Brodnica, Iłówiec (1880-po 1958)
Jakubowski Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, Świączyń (1892-1970)
Jakubowski Michał, gmina: Śrem, Rusocin (1895-1970)
Jakubowski Stanisław, gmina: Śrem, Wyrzeka (1896-po 1958)
Janasik Szczepan, gmina: Kórnik, Poznań (?-?)
Janicki , gmina: Śrem, Grabów (?-?)
Janicki Jan, gmina: Kórnik, Czołowo (?-?)
Janicki Stanisław, gmina: Kórnik, Daszewice (?-?)
Janicki Władysław, gmina: Śrem, (?-?)
Janiszewski Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo (1899-1973)
Jankiewicz Marian, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1897-po 1958)
Jankiewicz Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jankowiak Antoni, gmina: Kórnik, Sosnowiec/Bnin (1889-1975)
Jankowiak Władysław, gmina: Kórnik, Dworzyska/Konarskie (1898-1971)
Jankowski Andrzej, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jankowski Antoni, gmina: Śrem, Dąbrowa (1899-po 1973)
Jankowski Franciszek, gmina: Kórnik, Kórnik (?-1919)
Jankowski Jan, gmina: Śrem, Dalewo (1897-1971)
Jankowski Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (?-?)
Jankowski Łucjan, gmina: Śrem, (?-?)
Jankowski Marcin, gmina: Śrem, Śrem (1889-1919)
Jankowski Michał, gmina: Kórnik, (1876-?)
Jankowski Michał, gmina: Śrem, Mechlin (1901-po 1974)
Jankowski Stanisław, gmina: Kórnik, (?-?)
Jankowski Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1898-1952)
Jankowski Stanisław, gmina: Brodnica, Esterpole (1900-1980)
Janowski Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczynek (1897-1976)
Januszkowiak Tomasz, gmina: Śrem, Góra (1901-po 1958)
Jarzyna Stanisław, gmina: Kórnik, Bnin (1873-1919)
Jasielski Zdzisław Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1896-1986)
Jaskuła Jan, gmina: Kórnik, Prusinowo (1893-1969)
Jaskuła Józef, gmina: Kórnik, Prusinowo? Błażejewo? (1883-1959)
Jaśkiewicz Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jaworowski Henryk, gmina: Śrem, Orkowo (1901-po 1957)
Jaworski Stanisław, gmina: Śrem, (?-?)
Jeńczak Franciszek, gmina: Dolsk, Lubiatowo (1897-po 1957)
Jerzycki Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Jeziorek Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1899-1972)
Jeżewski Franciszek, gmina: Dolsk, Orliniec (?-?)
Jędrzejczak Jakub, gmina: Kórnik, Bnin (1877-1964)
Jędrzejczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1898-1961)
Jędrzejczak Stanisław, gmina: Śrem, Bodzyniewo/Mórka (1899-1960)
Jędrzejczak Stanisław, gmina: Śrem, Góra (1898-po 1957)
Jędrzejczak Wacław, gmina: Śrem, Bodzyniewo (1900-po 1974)
Józefiak Gustaw, gmina: Śrem, Skrobacz (1898-1975)
Józefiak Wojciech, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1902-1932)
Jóźwiak Jan, gmina: Kórnik, Bnin (1876-1919)
Jóźwiak Ludwik, gmina: Kórnik, Prusinowo (1890-1941)
Judek Józef, gmina: Kórnik, Chwałkowo (1886-1968)
Jurczyński Stefan, gmina: Śrem, Sierakowo/Śrem (1901-1985)
Jurga Jan, gmina: Śrem, Śrem (1893-1974)
Jurga Józef, gmina: Śrem, Ostrowo (1889-po 1969)
Jurga Józef, gmina: Śrem, Pysząca (?-1919)
Jurga Józef, gmina: Śrem, Wyrzeka (1893-1981)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj