Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z     Ż
Śrem - H

Haława Stanisław, gmina: Śrem, Czempiń (1898-?)
Hańczyk Jan, gmina: Śrem, Łęg (1901-1982)
Hein Edmund, gmina: Śrem, Śrem (1879-1925)
Heinze Karol, gmina: Śrem, Śrem (1902-po 1976)
Henschke Jan, gmina: Śrem, Śrem (1893-1982)
Hoderny Władysław, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1895-po 1974)
Hojak Franciszek, gmina: Śrem, Mórka (1899-1993)
Hojak Piotr
gmina: Śrem, Mórka (1891-po 1958)

Notatki do biogramu:
Rodzice: Stanisław, Maria
Ur.: 1891-02-20, Morka (Śrem PL)

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 02.26-0.51 z dnia 1958-02-26

W powstaniu - WTG Gniazdo:
Jako 1ę letni [taki zapis na wniosku - dopisek WTG Gniazdo] chłopiec wyjechał za pracą do Westfalii i Nadrenii, gdzie poza pracą górniczą poświęca czas na organizowanie młodzieży polskiej w Komitecie Towarzystw Polskich. Prowadzi tajne kursy języka i historii polskiej. Bierze udział w zjeździe w Holandii w Winterswijku w sprawie zjednoczenia ziem polskich. Prowadzi "Sokoła" polskiego będąc jego prezesem. W listopadzie 1918 r. na czele swego oddziału pod pretekstem podpisów przyjeżdża do Poznania gdzie z całym swoim oddziałem bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wraz ze swoimi ludźmi przejmuje z bronią w ręku garnizon Śremu. Później walczy na linii Leszno - Rawicz. W roku 1919, po mianowaniu adiutantem przez Naczelną Komendę Straży Ludowej, zostaje instruktorem w Pleszewie. Następnie przeszkolony zostaje na oficera w Szkole Oficerskiej Obrony Kraju w Poznaniu. Inspekcja Obrony Krajowej mianuje go do kompanii wartowniczej na miast i powiat Pleszew, później w Ostrowie, Inowrocławiu, Bydgoszczy a następnie do baonu w Chełmży i Toruniu. W roku 1927 powołany na ćwiczenia wojskowe traci wzrok.

Wymieniony w źródłach:
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy

[Zamknij]


Hulewicz Witold, gmina: Śrem, Śrem (?-?)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj