Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - G

Gabała Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewice (1895-1972)
Gabała Tomasz, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewice (1863-1946)
Gabrysiak Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Zaborowo (1900-1987)
Gahl Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1886-1967)
Garbarczyk Roman, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1895-1964)
Garbarczyk Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1897-1962)
Gasik Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1898-?)
Genderka Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1900-1965)
Genderka Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Charłub (1901-1984)
Gerwazik Marcin, gmina: Książ Wielkopolski, Konarskie (1898-1968)
Gołębiewski Adam, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1972)
Gołębniak Wojciech, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1887-1973)
Górczak Marcin, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1876-1955)
Górczyński Ignacy, gmina: Książ Wielkopolski, Konarzyce/Niesłabin (1900-1994)
Grewling Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczynek (1895-1977)
Grocholski Antoni
gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1895-1966)

Urodził się 12stycznia 1895 roku w Kołacinie jako syn Franciszka i Marianny z d. Spychała. Chodził do szkoły powszechnej w Kołacinie. Po ukończeniu nauki pracował w majątku Kołacin. Mając 16 lat wyjechał na zachód do pracy w kopalni węgla. W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej i walczył na froncie francuskim I wojny światowej. Podczas urlopu z wojska, 17 czerwca 1917 roku ożenił się w Mchach z Wiktorią Krajewską. Wrócił do domu w grudniu 1918 roku. Z Francji przywiózł aparat fotograficzny i gramofon na korbkę, którego dźwięki zadziwiały sąsiadów. Słysząc muzykę, powiadali, że to czary u Grocholskich.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Od razu po powrocie wstąpił do oddziału Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. Brał udział w wyprawie oddziału ksiąskiej SL do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu w nocy 30 grudnia 1918 roku. Początkowo pozostał w szeregach Straży Ludowej w Książu. Potem wstąpił do batalionu śremskiego i wyruszył z nim na front pod Rawicz. Po zakończeniu powstania wrócił do domu. Otrzymał powołanie do polskiego wojska 15 maja 1919 roku. Nie ma informacji o jego przydziale ani szlaku bojowym, wiadomo, że został zwolniony do rezerwy 15 kwietnia 1920 roku.

Wrócił do Kołacina i podjął pracę w tamtejszym majątku jako operator lokomobili parowej. Klucz majątków Mchy, do którego należał Kołacin, był już wówczas własnością Mielżyńskich, zarządzany przez Stefana Doerffera, nowoczesny i zmechanizowany. Antoni, ze swoim zmysłem technicznym dobrze się w nim odnalazł i rozwinął. Czytał książki i niemieckie gazety. Nauczył się także fotografować i sam wywoływał zdjęcia. Powszechnie znany jako ?złota rączka?, opiekował się zegarem na wieży kościoła w Mchach, który kilkakrotnie naprawił. W 1943 roku przenieśli się z żoną do Mchów. Po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, w lipcu 1945 roku zamieszkali w Lubięcinie koło Nowej Soli. Być może miało to związek z jego aktywnością polityczną przy tworzeniu lokalnych struktur Polskiej Partii Robotniczej. Później wrócili do Mchów. Zmarł 27 lipca 1966 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.960 z dnia 1957-12-06

Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Grocholski Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Halin (1875-1938)
Grzelka Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Grześkowiak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1983)
Grześkowiak Jan (Jonasz), gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1887-1969)
Grześkowiak Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1967)
Grześkowiak Tomasz, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1959)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj