Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - D

Danielak Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Danielewski Aleksander, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1866-?)
Dąbrowski Hieronim, gmina: Śrem, Śrem (1892-1939)
Dembski Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1900-1949)
Derwich Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1894-1942)
Dębicki Bolesław, gmina: Brodnica, Żabno (1901-1978)
Dębski Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1896-1973)
Dogondke Konrad, gmina: Śrem, Śrem (1899-1958)
Dolaczyński Ludwik, gmina: Brodnica, Iłówiec (1886-1950)
Dolata Stanisław, gmina: Dolsk, Brześnica (1898-po 1968)
Domachowski Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Domagalski Czesław, gmina: Śrem, Śrem (1887-1921)
Domin Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1894-1970)
Domin Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1896-1980)
Dominiak Franciszek, gmina: Śrem, Międzychód (1899-1978)
Dopierała Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1890-po 1957)
Dreczkowski Leonard, gmina: Kórnik, Kórnik (1874-1966)
Dreyza Jerzy Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Brzóstownia (1902-1981)
Drożdżyński Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Dudziak Franciszek, gmina: Śrem, Pysząca (1897-po 1958)
Dudziak Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1920)
Dudziński Stanisław, gmina: Brodnica, Żabno (1885-1976)
Durzyński Władysław, gmina: Śrem, Śrem (1884-?)
Duszyński Józef, gmina: Brodnica, Iłówiec (1899-?)
Duszyński Stanisław, gmina: Dolsk, Ostrowieczko (1898-1981)
Dworczak Jan, gmina: Śrem, Binkowo/Dolsk (1900-po 1963)
Dykier Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1858-1932)
Dymel Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Dyzmański Walenty, gmina: Brodnica, Żabno (1898-1981)
Dziasek Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1862-1946)
Dziasek Ignacy, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1873-1955)
Dziasek Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1920)
Dziasek Walenty, gmina: Śrem, Małachowo (1898-po 1978)
Dziatkowiak Piotr, gmina: Śrem, Wyrzeka (1895-1970)
Dziennik Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1875-1945)
Dzięcioł Alfons
gmina: Śrem, Śrem (1897-1973)

Notatki do biogramu:
Rodzice: Jan, Bronisława Miler
Ur.: 1897-03-07, Bierzglin (wrzesiński PL)

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.976 z dnia 1957-12-28

W powstaniu - WTG Gniazdo:
W latach 1912-1914 był członkiem tajnej wojskowej drużyny skautowej w Śremie oraz członkiem tajnej organizacji Towarzystwo im. Tomasza Zana (TTZ). W roku 1914 jako drużynowy przeprowadzał szkolenia wojskowe w podległych mu drużynach skautowych i TTZ. W tym samym roku ukończył kurs strzelecki w Krakowie. W okresie 1914-1918 należał do tajnej organizacji "Unia" i organizował na terenie powiatu śremskiego pierwsze bojowe zastępy spiskowców, powstańców wielkopolskich. Jako komendant powiatu kierował akcją sabotażową i dywersją w tym powiecie. Ze swoim oddziałem brał udział w rewolucji niemieckiej w listopadzie 1918 roku, wchodząc w skład Rady Robotników i Żołnierzy garnizonu śremskiego. Z chwilą wybuchu Powstania Wielkopolskiego kierował akcją zabezpieczania koszar i zbrojowni, przed napływowymi oddziałami reakcji niemieckiej. Po opanowaniu powiatu śremskiego, w dniu 5 stycznia 1919 roku wyruszył ze swoimi oddziałami na front pod Leszno, gdzie pozostał w pierwszej linii bojowej do zakończenia akcji powstańczej. 23 sierpnia 1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej biorąc udział w wojnie przeciwko Niemcom, następnie internowany został w obozach wojskowych w Rumunii, a po ucieczce stamtąd przebywał w więzieniach i obozach koncentracyjnych we Włoszech faszystowskich do 1944 roku. Po dołączeniu do formacji polskich i przeniesieniu ich do Anglii wrócił w 1946 roku do kraju. Brał czynny udział w tworzącym się Związku Powstańców Wielkopolskich. Został zweryfikowany, a za udział w akcji zbrojnej w Powstaniu Wielkopolskim nagrodzony dyplomem.

Wymieniony w źródłach:
Słownik Biograficzny Śremu
Jarosław Wawrzyniak "Śrem w Powstaniu Wielkopolskim"
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy

[Zamknij]


Dziwak Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewice (1883-1933)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj