Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - C

Chmielewski Stefan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1901-1962)
Choryński Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo (1900-1980)
Ciachowski Bronisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1887-1968)
Cygalski Maksymilian, gmina: Książ Wielkopolski, Zawory (1900-1939)
Cyplik Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1894-?)
Cyplik Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1886-1939)
Cyplik Michał
gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1892-1949)

Urodził się 7 września 1892 roku w Książku jako syn Ignacego i Katarzyny z d. Szymaniak.

Powstanie wielkopolskie
Wstąpił do oddziału Straży Ludowej obwód Książ miasto i pełnił służbę patrolową z bronią w ręku. W nocy 30 grudnia 1918 roku brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu, a po powrocie następnego dnia uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Książu. Wiemy jedynie, że 6 stycznia wstąpił ochotniczo do batalionu śremskiego i walczył na powstańczych frontach.

Po powstaniu mieszkał w Książu i wykonywał zawód stolarza. Był członkiem Bractwa Strzeleckiego. Działał w Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Książ. Był członkiem Komisji Rewizyjnej. Ożenił się w Poznaniu 4 marca 1949 roku z Joanną. Zmarł 15 lipca 1949 roku w szpitalu w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Książu.

Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Czwojdziński Walenty, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1896-po 1957)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj