Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - C

Chmielewski Stefan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1901-1962)
Choryński Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo (1900-1980)
Ciachowski Bronisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1887-1968)
Cygalski Maksymilian
gmina: Książ Wielkopolski, Zawory (1900-1939)

Urodził się 17 września 1900 roku w Zaworach jako syn Tomasza i Antoniny z d. Guenther. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w szkole ogrodniczej w Berlinie. 1 października 1918 roku otrzymał powołanie do armii niemieckiej i został wcielony do pułku we Frankfurcie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W grudniu 1918 roku uciekł z wojska i przyłączył się w Poznaniu do powstania. W roku 1919 otrzymał przydział do wojsk łączności w Cytadeli Poznańskiej. Po kursie alfabetu Morse?a został wcielony do 2 Batalionu Telegrafistów Wielkopolskich przy 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach na wschodzie do sierpnia 1920, kiedy to z powodu dyzenterii został wycofany z frontu.

W grudniu 1920 otrzymał skierowanie na kurs juzistów (obsługa dalekopisów) w Poznaniu, po którego ukończeniu w czerwcu 1921 zgłosił się ochotniczo do Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych Górnego Śląska. Brał udział w powstaniu śląskim od 6 czerwca do 7 lipca 1921 roku. Następnie przez dwa miesiące pracował w Sztabie Głównym w Warszawie jako juzista. Po uzupełnieniu wykształcenia wstąpił 1 października 1921 roku do służby pocztowo-telegraficznej w Poznaniu. W roku 1927 został służbowo przeniesiony do Gdańska, do Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Gdańsk nr 1, gdzie był kierownikiem do 31 sierpnia 1939 roku. Brał udział w obronie Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września 1939 roku. Po kapitulacji o godzinie 19, kiedy Niemcy zalali piwnice Poczty benzyną i podpalili, był w grupie aresztowanych, którym pozwolono wyjść z budynku żywym. Wkrótce odbył się proces pocztowców. Wszystkich skazano na śmierć wyrokiem sądu polowego grupy gen. Friedricha Georga Eberhardta. Został rozstrzelany wraz z innymi prawdopodobnie 5 października 1939 roku na Zaspie. W roku 1971 został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Augusta Zalewskiego Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy. W 1991 roku odbyła się ekshumacja zamordowanych pocztowców. Ich prochy pochowano 4 kwietnia 1992 we wspólnej mogile 38 obrońców Poczty Polskiej na cmentarzu na Zaspie. W roku 1999 nadano mu honorowe obywatelstwo miasta Gdańska.

ODZNACZENIA:
Order Virtuti Militari V klasy - pośmiertnie, 1971

Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Cyplik Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1894-?)
Cyplik Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1886-1939)
Cyplik Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1892-1949)
Czwojdziński Walenty, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1896-po 1957)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj