Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - C

Chmielewski Stefan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1901-1962)
Choryński Stanisław
gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo (1900-1980)

Urodził się 25 września 1900 roku w Gogolewie jako syn małorolnego chłopa Jana Choryńskiego i Wiktorii z d. Szelejewska. Ukończył szkołę powszechną w 1915 roku i kontynuował naukę w Gimnazjum w Śremie do 10 kwietnia 1918 roku. Trzy dni później, 13 kwietnia otrzymał powołanie do niemieckiej armii. Walczył na frontach I wojny światowej do końca. Wrócił do domu 22 grudnia 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
27 grudnia 1918 roku, będąc przypadkowo w Poznaniu, dołączył do tworzących się oddziałów powstańczych i brał czynny udział w zajmowaniu Komendy Miasta przy pl. Wolności, dwóch Komend Rejonowych, koszar przy ulicy Solnej, na Jeżycach i później przy zdobywaniu lotniska Ławica. Tam został przydzielony do grupy Ryszarda Andryszczaka i wysłany na zdobycie Kościana, Czempinia i Śremu. Ponieważ w Śremie tworzył się batalion wojsk powstańczych, wstąpił do 2 kompanii śremskiej pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego i 13 stycznia 1919 wyruszył na front pod Leszno. Później został przydzielony do 1 kompanii pod dowództwem ppor. Józefa Muślewskiego i walczył o Rawicz. Brał udział w walkach o Miejską Górkę. W kwietniu 1919 został wyznaczony na patrol w stronę Miejskiej Górki wraz z druhami Rybakiem, Mrozem, Kędzierskim i Mazałowskim. W lasku natrafili na transport konny Niemców. Wydał rozkaz zastrzelenia jadącego konno na czele taboru plutonowego. W ten sposób zdobyli 4 wozy amunicji i minomioty. W czerwcu 1919 roku rozpoczęło się w Biedrusku formowanie 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich (później 16 PUWlkp), do którego od razu wstąpił.

Po zakończeniu wojny pozostał w 16 PUWlkp jako podoficer zawodowy do czasu wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji do 1944 roku przebywał w Gostyniu i pracował tam w Fabryce Maszyn Żniwnych przejętej przez Niemców od przedwojennego właściciela Stanisława Grześkowiaka. W maju 1944 pojechał na przepustkę do GG, skąd już nie wrócił. W czerwcu w Lublinie wstąpił do Odrodzonego Wojska Polskiego i w styczniu 1945 roku brał udział w wyzwalaniu Warszawy. W tym samym roku został awansowany do stopnia oficera. Odszedł do cywila w 1950 roku jako niezdolny do pełnienia służby i zamieszkał w Bydgoszczy. Do roku 1958 pracował jako księgowy w kilku przedsiębiorstwach, następnie przeszedł na rentę. Często przyjeżdżał do Książa w odwiedziny do siostry, pani Dyderskiej, żony krawca. Zawsze w tych wizytach towarzyszył mu pies. Zmarł w Bydgoszczy we wrześniu 1980 roku i tam został pochowany.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy ? uchw. RP 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Medal za Warszawę

Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Ciachowski Bronisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1887-1968)
Cygalski Maksymilian, gmina: Książ Wielkopolski, Zawory (1900-1939)
Cyplik Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1894-?)
Cyplik Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1886-1939)
Cyplik Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1892-1949)
Czwojdziński Walenty, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1896-po 1957)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj