Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - B

Bachorz Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1896-1983)
Banachowicz Wojciech, gmina: Dolsk, Dolsk (1900-1979)
Banaszak Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1969)
Banaszkiewicz Leon, gmina: Śrem, Śrem (1885-po 1958)
Banaszyk Franciszek, gmina: Śrem, Pucołowo (1900-po 1957)
Banaszyński Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1868-1932)
Baranek Adam, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1894-1921)
Baranek Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1939)
Baraniak Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Sebastianowo (1890-1964)
Baraniak Józef, gmina: Śrem, Śrem (1895-1977)
Baraniak Kazimierz, gmina: Śrem, Śrem (1895-po 1958)
Baraniak Wojciech, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczynek (1900-1985)
Baranowski Stefan, gmina: Kórnik, (?-?)
Barański Józef, gmina: Kórnik, Dziećmierowo (1897-1970)
Barański Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1899-1964)
Barcikowska Stanisława, gmina: Książ Wielkopolski, Konarskie (1870-1953)
Barcikowski Roman, gmina: Książ Wielkopolski, Konarskie (1898-1958)
Barczak Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Barczyński Cezary, gmina: Śrem, Śrem (1900-po 1960)
Bartkiewicz Bernard, gmina: Śrem, Śrem (1899-1976)
Bartkowiak Antoni, gmina: Kórnik, Bnin (1872-1939)
Bartkowiak Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1898-1984)
Bartkowiak Antoni, gmina: Brodnica, Górka (1903-1990)
Bartkowiak Antoni, gmina: Śrem, Nochowo (1887-1922)
Bartkowiak Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1899-1992)
Bartkowiak Antoni Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Zawory (1900-po 1958)
Bartkowiak Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1895-1977)
Bartkowiak Jan, gmina: Śrem, Góra (1890-po 1958)
Bartkowiak Jan, gmina: Brodnica, Sulejewo (1896-po 1957)
Bartkowiak Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewo (1890-1966)
Bartkowiak Piotr, gmina: Brodnica, Grzybno (1889-1939)
Bartkowiak Szczepan (Stefan), gmina: Śrem, Krzyżanowo (1898-po 1974)
Bartkowiak Walenty, gmina: Śrem, Szymanowo/Śrem (1883-po 1969)
Bartkowiak Władysław, gmina: Śrem, Nochowo (1900-1920)
Bartnik Franciszek, gmina: Dolsk, Dolsk (1896-po 1958)
Bartz Kazimierz, gmina: Śrem, Śrem (1899-1974)
Bąk Tomasz, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1931)
Bednarek Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bednarek Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bednarowicz Karol, gmina: Dolsk, Dolsk (1897-1981)
Beisert Jan
gmina: Śrem, Śrem (1866-1923)

Urodził się we Wronczynie (pow. poznański) jako syn Józefa, nauczyciela i Florentyny z d. Ofierzyńska. W 1885 ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i został wysłany przez bp. E. Likowskiego na studia teologiczne do Würzburga, które ukończył w 1888. Rok później otrzymał w Gnieźnie święcenia kapłańskie. W latach 1889-1891 był wikarym w Mroczy (dek. łobżenicki), gdzie założył Polskie Towarzystwo Przemysłowe, a w Jaraczewie był prezesem rady nadzorczej Banku Ludowego i członkiem spółki "Rolnik". Następnie pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu i w Kościanie (1893-1896). Penitencjarzem i kaznodzieją przy archikatedrze poznańskiej był w latach 1896-1897. Od 1 VIII 1897 został proboszczem w Cerekwicy. W 1903 odbył pielgrzymkę do Rzymu. W 1907 mianowany dziekanem dekanatu boreckiego. Zorganizował i odprawił ok. 50 misji. Także jako prezes Towarzystwa Opieki nad Wychodźcami Sezonowymi, przebywał w Westfalii i Saksonii (191012) i w Zagłębiu Ruhry (1915), wspomagając księży pracujących w Niemczech wśród polskich emigrantów. By zapewnić wychodźcom polskim opiekę duchową nauczył przeszło 20 niemieckich księży języka polskiego. Zapraszał ich w tym celu na plebanię do Śremu. Z polecenia władz kościelnych objął funkcję prezesa Stowarzyszenia Robotników Polskich w Niemczech. W XI 1913 uczestniczył w konferencji galicyjskiego Wydziału Krajowego w sprawach wychodźstwa. Z uzyskanej subwencji Wydziału Krajowego założył w Berlinie wspólnie z Karolem Rose (czł. zarządu Tow. Opieki nad Wychodźcami), przytułek dla polskich emigrantów. Otrzymał 1 XI 1912 prezentę na probostwo w Śremie, a w 1919 został dziekanem dekanatu śremskiego.

Na tych stanowiskach zajmował się nie tylko pracą duszpasterską, ale i rozległą działalnością niepodległościową i społeczną. Brał udział w konspiracyjnym zebraniu u W. Szczepkowskiego w Łęgu, gdzie w październiku 1918 zawiązał się Tajny Komitet Obywatelski. Powierzono mu sprawy oświaty i wprowadzenia w szkołach języka polskiego. Był członkiem Rady Robotniczej (12 XI 1918), potem polskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej na miasto i pow. Śrem. Należał do ścisłego kier. Powiatowej Rady Ludowej. Był kapelanem baonu śremskiego. Delegatem pow. śremskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu Po poddaniu przez Niemców garnizonu odprawił na Rynku 31 XII 1918 dziękczynną mszę polową, w intencji odzyskania wolności.

Inicjator założenia konwiktu dla młodzieży gimnazjalnej. w Śremie, członek kuratorium konwiktów arcybiskupich w Poznańskiem. Uczył w gimnazjum w latach 1920-1923 religii i historii. Członek pierwszej po 1918 Komendy Hufca Harcerzy w Śremie i kapelan ZHP. Za jego czasów otoczono murem cmentarz parafialny. Od 1892 członek PTPN (wydz. hist. lit.), Tow. Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego i Tow. Czytelni Ludowych. W wolnej Polsce zajmował się nadal emigracją. Kierował Tow. Opieki nad Wychodźcami, które miało siedzibę w Śremie i w Poznaniu. W kwietniu 1921 wyjechał na ostatnie misje do Niemiec. Po powrocie odbył dłuższą kurację w Inowrocławiu. Zmarł 27 IX 1923 w Śremie. Pochowany został na cm. parafialnym. Po jego śmierci, na wsch. ścianie kościoła farnego umieszczono marmurową tablicę upamiętniającą jego 12-letnią pracę w parafii w Śremie.
Słownik biograficzny Śremu - Adam Podsiadły

Wymieniony w źródłach:
Słownik Biograficzny Śremu
Jarosław Wawrzyniak "Śrem w Powstaniu Wielkopolskim"

[Zamknij]


Beisert Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bestrzyński Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1892-1958)
Bienias Maksymilian, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Biniszkiewicz Andrzej, gmina: Książ Wielkopolski, Świączyń (1881-1957)
Binkowski Czesław, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1900-1984)
Binkowski Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Radoszkowo (1895-1962)
Binkowski Wawrzyn, gmina: Książ Wielkopolski, Sebastianowo (1898-1966)
Biskup Bolesław, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Biskupski Adam, gmina: Śrem, Śrem (1886-po 1971)
Błach Piotr, gmina: Brodnica, Żabno (1892-1983)
Błaszkowiak Franciszek, gmina: Kórnik, Konarskie (1886-1964)
Błaszkowiak Ludwik, gmina: Kórnik, Bnin (1899-1923)
Błotny Jan, gmina: Kórnik, Runowo (1892-1974)
Bogacki Tadeusz, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bogdanowski Teodor, gmina: Śrem, Śrem (1901-po 1968)
Boiński Jakub, gmina: Kórnik, Poznań (1890-1960)
Bojarski Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1896-?)
Bolewski Antoni, gmina: Brodnica, Żabno (1898-1975)
Bolewski Jan, gmina: Brodnica, Żabno (1897-1965)
Boniec Ignacy, gmina: Śrem, Śrem (1877-1963)
Borczyński Stanisław, gmina: Śrem, Kawcze (1897-1966)
Borczyński Stefan, gmina: Brodnica, Jaszkowo (1864-1949)
Borczyński Walenty, gmina: Śrem, (?-?)
Borowczyk Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczynek (1898-1975)
Borowczyk Stefan, gmina: Książ Wielkopolski, Kołacin (1898-1957)
Borowicz Jan, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Borowicz Jan, gmina: Śrem, Śrem (1890-po 1958)
Borowicz Tadeusz Cyryl Jacek, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo (1896-po 1957)
Borowski Stanisław, gmina: Kórnik, Bnin (?-?)
Borowski Stanisław, gmina: Dolsk, Mszczyczyn (1900-po 1957)
Borys Edmund, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1895-1943)
Bratkowski Czesław, gmina: Śrem, Binkowo (1894-po 1960)
Bratkowski Józef, gmina: Śrem, Binkowo (1900-po 1958)
Brenk Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1902-po 1958)
Brogul Jan, gmina: Kórnik, Konarskie (1896-1982)
Broniarz Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1896-po 1960)
Broninek , gmina: Kórnik, Bnin (?-?)
Bródka Stanisław, gmina: Brodnica, Jaszkowo (1890-1971)
Bródka Władysław, gmina: Brodnica, Jaszkowo (1890-po 1962)
Brustman Józef, gmina: Kórnik, Bnin (1858-1948)
Brygier Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Brygier Jan, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Brylewski Wawrzyn, gmina: Śrem, Kaleje (1898-po 1958)
Brzeski Zdzisław, gmina: Brodnica, Manieczki (1881/82-1921)
Brzózka Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1970)
Buchwald Antoni, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Buchwald Stanisław, gmina: Kórnik, Kórnik (1883-1943)
Budzich Stanisław, gmina: Kórnik, Bnin (?-?)
Budzyń Maksymilian, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1892-1967)
Budzyński Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Budzyński Leon, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Bukowski Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Buliński Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1883-1976)
Buliński Feliks, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1885-1967)
Buliński Ignacy, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)
Burkielak Józef, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Burzyński Antoni, gmina: Dolsk, Dolsk (?-?)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj