Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z     Ż
Śrem - A

Adamczyk Antoni, gmina: Śrem, Kadzewo (1897-po 1958)
Adamczyk Michał, gmina: Śrem, Kaleje (1891-1960)
Adamczyk Stanisław, gmina: Śrem, Mechlin (1895-po 1974)
Adamski Józef, gmina: Śrem, Śrem (1901-1955)
Adamski Leon, gmina: Śrem, Śrem (1900-1981)
Adamski Stanisław, gmina: Śrem, Śrem (1885-1969)
Adamski Władysław Ignacy
gmina: Śrem, Śrem (1889-1958)

Urodził się 20 lutego 1889 roku w Nochowie w pow. śremskim jako syn stelmacha Ignacego i Marii (Marianny) z d. Piasecka. Uczył się w szkole powszechnej w Nochowie, a potem zawodu malarza-artysty kościelnego. W latach 1909-1911 służył w armii niemieckiej w 5 batalionie strzelców pieszych w Jeleniej Górze. 2 sierpnia 1914 roku zmobilizowany na wojnę do 3 batalionu strzelców górnośląskich w niemieckim Korpusie Alpejskim. Walczył w północnej Francji, gdzie został ranny. Ponownie skierowany na front francuski w 1917 jako dowódca plutonu w 445 PP. Powtórnie został ranny pod Champagne. Wiosną 1918, przeniesiony w stopniu plutonowego do 272 Pułku Rezerwy, wrócił do domu.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Był członkiem utworzonej w listopadzie 1918 roku Powiatowej Rady Ludowej w Śremie. 29 grudnia 1918 roku wstąpił do oddziału zbrojnego Henryka Swinarskiego, przygotowywanego do ataku na niemiecki garnizon w Śremie. (Planowany na noc 30 grudnia atak nie doszedł do skutku, ponieważ dowódca płk. Kramer poddał garnizon bez walki). Brał udział w rozbrajaniu garnizonu i przejmowaniu Śremu z rąk niemieckich. Na początku stycznia wstąpił do tworzonego w Śremie batalionu powstańczego, został dowódcą plutonu 1 kompanii i z tą formacją brał udział w wyprawie zbąszyńskiej od 6 do 18 stycznia 1919. Po powrocie do Śremu został mianowany dowódcą plutonu miotaczy min w stopniu sierżanta sztabowego Od 6 lutego walczył na froncie pod Rawiczem, Kępnem, Odolanowem. W trakcie powstania wcielony do 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich przeszedł z pułkiem szlak bojowy. W październiku 1919 roku pułk przeniesiono pod Kępno. Wraz ze swoim pułkiem 17 stycznia 1920 roku przejmował Kępno z rąk niemieckich na mocy traktatu wersalskiego. Po włączeniu Armii Wielkopolskiej w struktury Wojska Polskiego pułk przemianowano na 69 Pułk Piechoty. Z tą formacją 1 lutego 1920 roku wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. Brał udział w całej kampanii, łącznie z walkami na Litwie (listopad). W grudniu 1920 przeniesiony do Bydgoszczy, awansował do stopnia podporucznika z cenzusem i w styczniu 1921 został adiutantem batalionu sztabowego 69 PP, a w sierpniu dowódcą 4 kompanii 18 batalionu szkolnego. Został zwolniony do rezerwy w listopadzie 1921 roku. Otrzymał nominację na stopień porucznika rezerwy 8 lutego 1924 roku ze starszeństwem od 1 czerwca 1919, z przydziałem macierzystym do 69 PP.

Po zwolnieniu z wojska zamieszkał w Śremie i otworzył sklepy kolonialne. Ożenił się w 1923 z Moniką Mikołajczak (ur. 1886). Był radnym miejskim (1928), działał w Kole Miejskim Stronnictwa Narodowego w Śremie - był jego prezesem, był członkiem Sekcji Kręglarskiej, Związku Oficerów Rezerwy (1927), członkiem Zarządu Bractwa Kurkowego. Wspólnie z A. Średzkim opublikował Walka o polskość Bractwa Kurkowego w latach 1910-11. Otrzymał awans na kapitana rezerwy WP. Zmarł w Śremie 30 lipca 1958 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Oprac. KG na podstawie: Adam Podsiadły - biogram w SBŚ, CAW

ODZNACZENIA:
Krzyż Żelazny (niem.)
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy
WKP Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06

Wymieniony w źródłach:
Lista Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej
Słownik Biograficzny Śremu
WTG Gniazdo - Wielkopolski Krzyż Powstańczy
TPiW - lista obecności Walne 1931 r.
Związek Powstańców Wielkopolskich - kurenda maj 1947 r.
Związek Powstańców Wielkopolskich - lista członków 1946 r.
TPiW - lista obecności zebranie 1932 r.
Związek Powstańców Wielkopolskich - lista członków do dnia 18.11.1946 r.
Spis uczestników powstania wielkopolskiego - 25.08.1957 r.
Lista pamięci Walentego Rozmiarka

[Zamknij]


Andraszyk Jan, gmina: Śrem, Śrem (1897-1983)
Andrzejczak Stanisław, gmina: Śrem, Błociszewo (1899-1967)
Andrzejewski Józef, gmina: Śrem, Śrem (?-?)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj